Resortní interní protikorupční program MŠMT (RIPP)

24.4.2018

 

Aktualizovaný RIPP je možné shlédnout na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt.