O nás

 

vukh

Výchovný ústav v Kutné Hoře je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy pro chlapce od 15ti let věku. Většina z nich se připravuje na budoucí povolání v různých učebních oborech na běžných středních školách a učilištích v Kutné Hoře, Čáslavi a Kolíně. Pro chlapce, kteří se vzdělávají na školách v Nymburce a Poděbradech, je od neděle do pátku ubytována jedna výchovná skupina na internátě SOU v Nymburce. Chlapci, kteří čekají na zahájení studia, nebo se z různých důvodů nemohou či nechtějí dále vzdělávat, jsou umisťováni do pracovně výchovné skupiny. Víkendy a prázdniny mohou chlapci trávit v našem rekreačním středisku v osadě Sedliště u obce Sázava nad Sázavou.