Kontakt

 

Výchovný ústav Kutná Hora
Hloušecká 279/6
284 01 Kutná Hora

Datová schránka: xb38379

Tel.: 327513543
Fax:327512554

Ředitel: Mgr. Jiří Albrecht; albrecht@vukh.cz
Zástupce řed. a ved. vychovatelka: Mgr. Jana Nováková; novakova@vukh.cz
Vedoucí ek. úseku Zdeňka Stiessová; stiessova@vukh.cz
Soc. pracovnice: Ing. Vladimíra Chmelíková; chmelikova@vukh.cz